Chi tiết sản phẩm >> Gậy ĐKGT

  • Gậy ĐKGT

• Sản phẩm sử dụng cho lực lượng bảo vệ, bảo an; điều khiển giao thông.

• Tay cầm gắn dây để đeo vào thắt lưng.

 • Kích thước: 45 cm

 • Chất liệu: nhựa

 • Xuất xứ: VN

 

 • Sản phẩm sử dụng cho lực lượng bảo vệ, bảo an; điều khiển giao thông.

 • Tay cầm gắn dây để đeo vào thắt lưng

• Kích thước: 45 cm

• Chất liệu: nhựa

• Xuất xứ: VN